Velkommen til Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og en verktøykiste for å gi deg som jobber med vinterturisme mulighet til å videreutvikle din virksomhet og din destinasjon.

Nettstedet eies og drives av Arena Lønnsomme Vinteropplevelser.

 

Det handler om større presisjon i utviklingen av vinterturismen

 

For å ha en mer presis innsikt som grunnlag for produktutvikling, markedsføring og salg ble det satt i gang et segmenteringsprosjekt. 

Prosjektet er drevet av Arena Lønnsomme Vinteropplevelser med Agnete Ryeng som prosjektleder. Vil du vite mer, ta kontakt på epost agnete@2469reiseliv.no eller mobil 922 61 436.

 

Hva er segmentering?

 

Å segmentere er å dele opp markedet i grupper med like behov og egenskaper. Disse gruppene er identifiserbare, de er forskjellige fra hverandre og vi kan beskrive forskjellene mellom dem.

Kunnskap om segmentering gir deg større innsikt i dine potensielle kunder. Det kan hjelpe deg med:

  • Økt markedsinnsikt
  • Mer målrettet markedskommunikasjon
  • Økt salg
  • Produktutvikling
  • Høyere kundetilfredshet
  • Mer effektiv bruk av ressurser
 

Dette er kundene

 

Vi vet at 7,4 millioner briter, tyskere og japanere har ingen barrierer for å komme på ferie til Nord-Norge i perioden september til mars.