Presentasjoner fra Klyngesamlinga 25. - 26. september Tromsø

Hele 105 representanter fra reiselivsbedrifter, Fou-mijøene, virkemiddelapparatet i Nord-Norge og studenter var påmeldt til Klyngesamlinga på Ishavshotellet i Tromsø. Takk for gode innlegg, diskusjoner og sosialt samvær på Aurora Spirit!  Nedenfor kan du laste ned presentasjonene

Dag 1:

Hva betyr økende digitalisering for reiselivet og din bedrift, Tony Liafjell, Benzin

Air & Style til Narvik - som brekkjern inn i Asia, Per Andre Ødegaard og Harald Kuraas

Få søker reiselivsfag i den videregående utdanningen – hva gjør vi med det? Hilde Veum, NHO Reiseliv

NAV som rekrutteringsagent for nye reiselivsmedarbeidere, Eirik Haugen

Lufthansa utvider flytilbudet til Tromsø. Hvordan selger vi – hva fokuseres i salget? Morten Torp

Eksempler fra pilotprosjektet Mobility Analytics, Agnete Ryeng

Din bedrift kan optimalisere driften ift skatte- og avgiftsregelverket. Hvordan? Christin Bassøe Jørstad, KPMG

April er lavsesong vinter – hvordan øke omsetninga i denne måneden? Jan Roger Eriksen, Sorrisniva

Pod-cast i formidling av FoU-resultater, Gaute Svensson, UiT

 

Dag 2:

Sesongvariasjoner for bedriftene og ny strategi for klyngen, Børre Berglund

Informasjon om nye tjenester fra Innovasjon Norge, Randi Abrahamsen

Sirkulær økonomi i klyngene – hva er det og hva kan din bedrift gjøre? Christophe F. Pinck, NCE Eyde

Endelig - nå lanserer vi Nasjonalt Kvalitetssystem, Hans-Olav Eriksen

 

 

Internasjonalisering

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser fortsetter å jobbe aktivt ute i markedene!

Snow Tour UK

Denne ble gjennomført i London 4. - 6. september med 6 deltagere fra klynga. Her fikk deltagerne trening i forberedelser, gjennomføring av presentasjon og salgssamtale, samt det aller viktigste - oppfølging av møtene med 7 ulike turoperatører. Morten Torp melder at det var et spennende knippe personer og bedrifter med ulike erfaringer og bakgrunn som deltok. Gruppen var flink til å gi råd til hverandre underveis. På slike salgsturneer møter man veldig ulike turoperatører hvor man må endre budskap og presentasjonsform fortløpende i forhold til den situasjonen man står i. Dette håndterte deltagerne på en glimrende måte. Flere av leverandørene og aktørene i klyngen vil nok få ny business fra denne turen!

Workshops Kina

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser bestilte tidlig 10 plasser på 5 bord på reiselivs workshopene i Kina hvor vi besøker Shanghai, Guangzhou og Beijing. På disse 3 workshopene vil vi eksponeres for nærmere 300 kinesiske turoperatører. Hensikten er å bringe klyngeaktørene ut i markedet for å finne distribusjons kanaler for egne produkter. Morten Torp vil være reiseleder og gi støtte og råd underveis. Han kommer også til representere resten av klyngen i tillegg til de som er med fysisk. Det jobbes med å få ytterligere 4 plasser da vi har bedrifter på venteliste.

Workshops Tokyo og Jakarta

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har valgt å bli med Scandinavian Touristboard på turoperatør workshops i Tokyo og Jakarta kommende uke. Årsaken til at vi tar opp tråden i Japan igjen er at det er ingen andre nord norske aktører tilstede. Japanske turoperatører med Tumlare i spissen er bekymret for at landsdelen ikke er tilstede med produkter. Vår manglende tilstedeværelse utnyttes til fulle av finsk lappland og andre regioner i Norge. Japansk privat økonomi har vært litt presset de siste årene grunnet økt mva avgift i Japan, og har hatt negativ innflytelse på reisende til vinter Nord Norge. Uansett så vil dette komme tilbake og Japan vil fortsatt være en av våre viktigste vintermarkeder.

Arena sammen med Nord Norsk Reiseliv har hatt møter med Tumlare, SAS i Japan og SAS i Norge for sikre god informasjon om utviklingen av vintertrafikken til regionen. Dette for å forsøke og sikre både SAS direkteruter fra Tokyo til landsdelen og flere japanske reisende til vår klynge om vinteren. SAS starter i vinter med 2 ukentlige flygninger direkte fra CPH til Tromsø. Dette vil gi Japan muligheter til å nå Tromsø med kun 1 stop både via CPH med SAS og via Frankfurt med Lufthansa. Det er også mulig å reise med 1 stop via Stockholm og London. 

Morten skal ha nye møter med både Tumlare og SAS under workshop i Tokyo, samt møte mange spennende japanske turoperatører. Han skal også for første gang delta på STB workshop i Jakarta. Scandinavian Touristboard melder om økende interesse for vinter, nordlys og Nord Norge også i denne delen av Asia. 

Utvikler de beste opplevelsene Norge kan tilby

Reiselivsaktører på Vestlandet og Nord-Norge har inngått et nytt samarbeid om å utvikle de beste reiselivsopplevelsene Norge kan tilby. Det er bedrifter i reiselivsklyngene Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og NCE Tourism Fjord Norway som vil bruke det beste fra Fjord & Nord i nye opplevelseskonsepter for betalingsvillige internasjonale turister.

Vi ser det er etterspørsel i en rekke markeder etter fiskeopplevelser i kombinasjon med komfortabel overnatting og et høy kvalitets mattilbud, sier Nils Henrik Geitle, Adm. Dir i De Historiske Hotell og Spisesteder, som er en av initiativtakerne bak satsingen.

I august møttes 8 reiselivsaktører fra Vestlandet og Nord-Norge til workshop i Tromsø der de første ideène til felles-produkter ble diskutert.

Med fokus på ulike fiskeopplevelser i kombinasjon med gode overnattingsanlegg som tilbyr matopplevelser av høy kvalitet, og som kombinerer det beste av natur og kulturopplevelser i Nord-Norge og Fjord-Norge – skal nye betalingsvillige gjester fristes til å legge turen til Norge.

Vi har opplevelsene tilgjengelig og trenger bare sy de sammen til helhetlige opplevelses pakker som dekker de mest attraktive landsdelene våre, sier Dag Jarle Aksnes som er leder av NCE Tourism. Vi gleder oss over samarbeidet med Nord-Norge og ser frem til fortsettelsen av dette, sier Aksnes.

Med Widerøe sine direkteflyvninger mellom Bergen og Tromsø er det enkelt for kundene å kombinere Fjord & Nord, sier klyngeleder i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Børre Berglund. Disse produktinnovasjonene blir muliggjort gjennom kontakt mellom to reiselivsklynger og vil bringe bedriftene som samarbeider et godt stykke videre i egne utviklingsprosesser.

Big Data - Arena Lønnsomme Vinteropplevelser i pilotprosjekt med Telenor

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har i perioden 13. februar til 15. april 2017 gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med Telenor. Gjennom prosjektet har vi nå tilgang på data fra mobiltelefonbrukere fra en rekke nasjonaliteter. Dataoppdateringene ble gjort hver time i Troms fylke, inndelt i fem regioner. Det er totalt ca 100 basestasjoner i Tromsø kommune og ca 300 i Troms fylke.

Dataene gir oss innsikt i våre besøkendes bevegelsesmønster i regionen, og forteller hvor gjestene oppholder seg på ulike tidspunkter i løpet av døgnet. Data for airBnB er også inkludert. Dette gir oss grunnlag for tiltak innen transport og logistikk, og kan for eksempel kobles mot bedrifters egne data. Arena Lønnsomme Vinteropplevelser ønsker å fortsette samarbeidet med Telenor og avdekke flere anvendelsesområder og utviklingsmuligheter.

Og nå kommer også resten av Norge etter - les mer på NRK og i Aftenposten