Hermes II AS

Bedriften Hermes II AS er under oppstart med en båt som er tenkt brukt til turer med fisking, historiefortelling og opplevelse. I tilknytning til båten vil vi åpne en butikk i Kysten Hus i Tromsø, der vi skal selge turer, souvenirer og andre produkter med relevans til båten.

Om bord i Hermes II får du kjenne på den autentiske opplevelsen i en 100 år gammel Skandferkutter. Skipet er det siste av to-tre slike som enda er i drift, og har vært gjennom omfattende restaurering i samarbeid med Riksantikvaren de siste årene. Vi tar deg med på en liten reise der kyst- og fiskerihistorie formidles gjennom et moderne uttrykk i autentiske omgivelser. Båten har 12 sengeplasser og kan ta mellom 20 og 30 passasjerer.

Hermes II håper å tilføre en maritim kompetanse inn i klyngen, med historieformidling som virkemiddel for å få flere turister til området.

 

Kontaktinfo

Signor Antonsen

signor@hermesas.no

+47 913 32 058

Mer info