Forskning og Utvikling (FoU)

 

I Arena Lønnsomme Vinteropplevelser er det vesentlig å koble reiselivsbedrifter med FoU-miljøer og virkemiddelapparatet. Prosjektet initierer selv FoU-tiltak og samarbeider med andre der det er naturlig. Vi har etablert et nært samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og andre FoU-miljøer i og utenfor landsdelen.

Rapporter fra avsluttede FoU-prosjekter kan du laste ned under.

Ved spørsmål om pågående og planlagte FoU-prosjekter, kontakt Børre Berglund post@vintertroms.no

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/nordnorge.com