Forskning og Utvikling (FoU)


I Arena Lønnsomme Vinteropplevelser er det vesentlig å koble reiselivsbedrifter med FoU-miljøer og virkemiddelapparatet. Klyngen initierer selv FoU-tiltak og samarbeider med andre der det er naturlig. Vi har etablert et nært samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og andre FoU-miljøer i og utenfor landsdelen. 

 

Ved spørsmål om pågående og planlagte FoU-prosjekter, kontakt klyngeleder

Børre Berglund - 90 05 68 69 - post@vintertroms.no

Foto: Anne Olsen-Ryum / www.nordnorge.com