SNOW15 - vinterkonferansen for reiselivet i Nord-Norge

Om du har vinterprodukter eller interesse for utvikling av reiseliv i Nord-Norge i vintersesongen er SNOW15 den viktigste møteplassen i år. ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser og NordNorsk Reiseliv inviterer små og store reiselivsaktører i Nord-Norge til en faglig og praktisk rettet konferanse i Tromsø 5.-6.mai 2015.

Peter F. Hjort-seminaret 2015

UiT Norges arktiske universitet inviterer til seminar i Tromsø 5.mars 2015. Målsettingen med Peter F. Hjort-seminaret er å styrke samarbeidet mellom nordnorsk arbeids- og næringsliv og UiT Norges arktiske universitet. På seminaret vil det drøftes felles problemstillinger – og legge grunnlaget for et enda tettere framtidig samarbeid. Temaene på årets seminar spenner bredt. Seminaret starter med en plenumsdel der vi i fellesskap løfter blikket. Hovedtematikken for dagen er organisert i fem parallelle arbeidsøkter: Sjømat, reiseliv, avfallshåndtering, arktisk vedlikehold og utdanningssamarbeid.

Verdiskapingsanalysen av norsk reiseliv

Verdiskapingsanalysen, utarbeidet av Menon Business Economics, i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, er basert på et ønske fra regjeringen om mer kunnskap om hva reiselivet i Norge skaper av verdier. Dette for å styrke reiselivspolitikken, og skape grunnlag for å vurdere valg av tiltak som vil fungere for en styrket vekst. Analysen viser at norsk reiseliv skaper verdier for 70 milliarder kroner, og at reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket de siste årene. Arena-prosjektene i nord er med som casestudier. Rapporten anbefales, og kan lastes ned her.

Aktivitetskalender

« Mars 2015 »
Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Cluster Management Excellence