Resultater SnowMonitor14

Sammen med NordNorsk Reiseliv AS har ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser gjennomført en kundeundersøkelse blant over 2 500 vintergjester i Nord-Norge sist vinter.

Gjestene er intervjuet i Bodø, Tromsø og Alta. Respondentene har i alt besvart 20 spørsmål bl.a. om lengde på oppholdet i Nord-Norge, forbruk, hvilke aktiviteter de har gjort, hvordan de har bodd, hvor fornøyd de er og om kommer tilbake. Dessuten om de har kjøp pakker eller enkeltprodukter og sist men ikke minst - hvor de har kjøpet vinterferien til Nord-Norge.

Det er mange spennende funn i SnowMonitor14 og resultatene fra undersøkelsen gir tydelige retningslinjer både for produktutvikling, markedskommunikasjon og salg.

Klyngesamling 29-30.9, Hamn i Senja

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser inviterer til samling for alle som er interessert i å utvikle lønnsom vintertrafikk. Klyngebedrifter, andre reiselivsbedrifter og representanter fra FoU-miljøer og virkemiddelapparatet er velkomme som deltakere på samlinga.

Gunnar Hildonen, Per-Arne Tuftin, Daniele Zanoni, Trude Borch, Arne Trengereid og Atle Hovi er noen av innlederne.

Av innholdet nevner vi endret form på arbeidet med distribusjon, smart markedsføring, lønnsomhet, mat, Russland, vellykket chartersatsing på Østlandet og aktivitetsplan for ARENA LV 2014/15. Dessuten gir samlinga gode muligheter for styrking og utvidelse av eget nettverk.

Informasjonsmøte i Alta 11.9.14

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser utvider klyngen i Alta og inviterer til åpent møte i Sorrisniva torsdag 11. sept kl. 13.30 - 16.00. Møtet er åpent for alle reiselivsaktører som har ambisjoner om å øke vintertrafikken.

 - I dag er det kun Sorrisniva fra Alta-området som er med i ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser. Vi ønsker å bygge en lokal klynge rundt denne satsingen, sier prosjektleder Børre Berglund.

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser er utvidet i to nye år og klyngen fortsetter arbeidet med å utvikle lønnsom vintertrafikk. Hovedinnsatsområdene er kvalitet og kompetanse, produktutvikling, nettverksbygging og internasjonalisering/distribusjon.

Aktivitetskalender

« September 2014 »
Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Cluster Management Excellence