Peter F. Hjort-seminaret 2015

UiT Norges arktiske universitet inviterer til seminar i Tromsø 5.mars 2015. Målsettingen med Peter F. Hjort-seminaret er å styrke samarbeidet mellom nordnorsk arbeids- og næringsliv og UiT Norges arktiske universitet. På seminaret vil det drøftes felles problemstillinger – og legge grunnlaget for et enda tettere framtidig samarbeid. Temaene på årets seminar spenner bredt. Seminaret starter med en plenumsdel der vi i fellesskap løfter blikket. Hovedtematikken for dagen er organisert i fem parallelle arbeidsøkter: Sjømat, reiseliv, avfallshåndtering, arktisk vedlikehold og utdanningssamarbeid.

Verdiskapingsanalysen av norsk reiseliv

Verdiskapingsanalysen, utarbeidet av Menon Business Economics, i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, er basert på et ønske fra regjeringen om mer kunnskap om hva reiselivet i Norge skaper av verdier. Dette for å styrke reiselivspolitikken, og skape grunnlag for å vurdere valg av tiltak som vil fungere for en styrket vekst. Analysen viser at norsk reiseliv skaper verdier for 70 milliarder kroner, og at reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket de siste årene. Arena-prosjektene i nord er med som casestudier. Rapporten anbefales, og kan lastes ned her.

SNOW15 - en konferanse for reiselivsbedrifter som satser sterkt på vinter

Vinterkonferansen Snow15 arrangeres i Tromsø 5.-6.mai, og vil fokusere på utvikling av lønnsom vintertrafikk. Vi ønsker å lage en konferanse for næringa med relevante innlegg og et praktisk innhold for små og mellomstore aktører. Program og detaljer kommer, men vi ber deg om å sette av datoen nå! 

Aktivitetskalender

« Mars 2015 »
Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Cluster Management Excellence

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Mar 03 2015 09:50:10
SET NAMES 'utf8'
Timing: Mar 03 2015 09:50:10
Module start 'content'
Timing: Mar 03 2015 09:50:10
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Mar 03 2015 09:50:10
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'JAJ Newsletter'
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:1[0] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'parent_node' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/vintertroms/design/vintertroms/templates/toolbar/full/calendar.tpl:58[18] Mar 03 2015 09:50:10
Variable 'class' is already defined.
Timing: Mar 03 2015 09:50:10
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'content' 0.0000 sec0.0900 sec 7,245.2578 KB4,404.9609 KB
Module end 'content' 0.0900 sec0.2140 sec 11,650.2188 KB8,107.9609 KB
End 0.3040 sec  19,758.1797 KB 
Total runtime:0.3327 sec
Peak memory usage:22,329.3750 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0261 sec5.5216%110.0024 sec
Check MTime0.0086 sec1.8246%110.0008 sec
Mysql Total
Mysql_queries0.0095 sec2.0059%90.0011 sec
Looping result0.0004 sec0.0913%90.0000 sec
TS translator
TS init0.0141 sec2.9878%30.0047 sec
TS cache load0.0076 sec1.6081%30.0025 sec
TS context load0.0053 sec1.1193%30.0018 sec
Template Total0.2314 sec 48.9% 2 0.1157 sec
Template load0.0288 sec6.0927%20.0144 sec
Template processing0.2024 sec42.7898%20.1012 sec
override
Cache load0.0149 sec3.1566%20.0075 sec
General
String conversion0.0000 sec0.0032%10.0000 sec
dbfile0.0032 sec0.6825%190.0002 sec
Total script time:0.4731 sec

Templates used to render the page:

Usage countRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1pagelayout.tpl<No override>extension/jajplain/design/jajplain/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
      
 Number of times templates used: 2
 Number of unique templates used: 2
 Time used to render template usage: 0.0002 secs